Phone: 18004466855(招商 )13804356995(人资 )13154364566(项目) Email: lanjiangyiyao@ccljyy.cn

电话:0431-80562009

人资手机:13804356995

邮箱:lanjiangyiyao@ccljyy.cn

地址:吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业三期

Copyright © www.ccljyy.cn 2019.All right reserved.
互联网药品信息服务资格证书[(吉)-非经营性-2024-0006] 备案号:吉ICP备19002552号